Resurse

 
 
 • Barometru de opinie privind serviciile de sănătate realizat în rândul medicilor din România, București 2005 
 • Starea de sănătate a populației Rroma și accesul la serviciile de sănătate, Editura Expert, București 2004
 • Fumatul și sănătatea publică în România - cunoștințe, atitudini și practici legate de consumul de produse din tutun în rândul populației generale din România, CPSS, București 2004 
 • The Health Status of Rroma Population and Their Access to Health Care Services, Editura Expert, București 2004
 • Ministerul Sănătății - Strategia națională de sănătate publică, București 2004 
 • Screeningul cancerului de col uterin - Ghid de practică medicală, CPSS, București 2002 
 • Infecțiile cu transmitere sexuală - conduita medicului de familie - manualul cursantului, CPSS, București 2004 
 • Infecțiile cu transmitere sexuală - conduita asistentului medical - manualul cursantului, CPSS, București 2004 
 • Infecțiile cu transmitere sexuală - conduita medicului dermatovenerolog - manualul cursantului, CPSS, București 2004 
 • Ministerul Sănătății - Ghid de diagnostic și tratament al Infecțiilor cu transmitere sexuală, București 2004
 • Barometru de opinie privind serviciile de sănătate realizat în rândul medicilor din România, București 2003 
 • Barometru de opinie privind serviciile de sănătate realizat în rândul medicilor din România, București 2002 
 • Sănătate publică și management sanitar - Elemente fundamentale ale studiilor epidemiologice
 • Elemente de statistică medicală 
 • Evaluarea calității actului și a tehnologiilor medicale, medicina bazată pe dovezi și ghidurile de practică - București 2002 
 • Sănătate publică și management sanitar - Evaluarea nevoilor și planificare sanitară 
 • Promovarea sănătății și educația pentru sănătate
 • Etica medicală și drepturile pacienților - București 2002 
 • Noua Sănătate Publică - Introducere în secolul XXI, Editura Ulyse, Chișinau 2003
 • Sănătate publică și management sanitar - Sisteme de sănătate, Editura Exclus, București 2004 
 • Observatorul European al Sistemelor de Sănătate - Sisteme de Sănătate în Tranziție - România 2000 
 • CNAS, MSF, CMR, CPSS - Carta Asiguratului în Sistemul Asigurărilor Sociale de Sănătate Criza Sănătății - O soluție pentru Europa de Sud - Est, CPSS, - București 2003 
 • UNDP, CPSS - Social Assesment of Rroma and HIV/AIDS in Central East Europe, București, 2003-2004 
 
Notă: publicațiile pot fi consultate la sediul CPSS