Affiliations

ECCA (European Cervical Cancer Association)

European Health Management Association (EHMA)

European Public Health Association (EUPHA) – via the Romanian Association for Public Health and Medical Management (Asociația Română de Sănătate Publică și Management Sanitar)

TB Europe Coalition (StopTB Partnership)

The National Coordination Committee for the Programs Financed by the Global Fund (CNC Comitetul Naţional de coordonare a programelor finanţate de Fondul Global)

The Inter-organizational Network “Social Partners for Health without Discrimination” (Reţeaua Interorganizaţională “Parteneri Sociali pentru Sănătate fără Discriminare”)