Când ne raportăm la sistemele noastre de sănătate, realizăm oare întodeauna că ele sunt datoare să îndeplinească funcții și obiective care să răspundă unor scopuri sociale dezirabile, prin furnizarea de servicii centrate pe pacient

Când vorbim despre politici și servicii de sănătate, știm oare că Organizația Mondială a Sănătății a definit obiectivele sistemelor de sănătate drept:

1. Îmbunătățirea stării de sănătate a populației pe care o deservesc

2. Răspunsul sistemului la nevoile și așteptările populației și

3. Protecția financiară împotriva costurilor unei stări de sănătate deficitare pentru fiecare cetățean?