Invitatie participare lucrari pentru reamenajare birouri proiect

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, cod fiscal 12579039 (denumit în continuare Achizitor), intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, lucrari pentru reamenajare birouri proiect.
1.Invitatie participare
2.Sectiunea formulare 

3.Centralizator deviz

4.Clarificare nr.1