Imbunatatirea calitatii serviciilor de terapie intensiva pediatrica prin dezvoltarea si implementarea unui program de formare

Proiectul actual este propus în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român definit de Memorandumul de înţelegere între Elveţia şi Uniunea Europeană (UE ), din data de 27 februarie 2006 şi actul adiţional din 25 iunie 2008 pentru Bulgariei şi România , precum şi în urma semnării acordului-cadru româno - elveţian privind contribuţia elveţiană , semnat la 7 septembrie 2010 .

Obiectivul general al contribuţiei elveţiene este reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.  Prin acest program Elveţia se angajează să sprijine procesul de integrare europeană a României, prin punerea în aplicare a mai multor fonduri tematice.

La data de 19 decembrie 2011 , Elveţia şi România au semnat Acordul pentru Fondul  tematic "Reforma legată de problemele de sănătate " ( Fondul de Sănătate ). Obiectivele Fondului de sănătate sunt de a sprijini România în creşterea accesului la serviciile sociale de sănătate precum şi pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor de sănătate, cu accent pe servicii comunitare integrate de sănătate şi servicii sociale , îmbunătăţirea serviciilor medicale din cadrul unităţilor de terapie intensivă pediatrică,  a serviciilor de urgenţă pre- spitaliceşti şi spitaliceşti şi de salvare aeriană prin utilizarea cunoştinţelor şi experienţelor acumulate în timpul cooperării de lungă durată dintre România şi Elveţia, din perioada 1992-2008.
Actuala propunere de proiect se bazează pe experienţa şi expertiza acumulată de Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate ca agenţie de implementare pentru fazele 3 şi 4 ale proiectului REMSSy implementat în România ( Reabilitarea Sistemului Serviciilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă 2003-2008). Este o continuare a muncii depuse în ultimele 2 etape ale proiectului REMSSy care a consolidat şi extins la nivel naţional intervenţiile sprijinite din 1994 de către guvernul elveţian la nivel de dezvoltare continuă a sistemului de Educaţie Medicală şi punerea în aplicare a sistemului de calitate ( inclusiv ghidurilor de practică clinică şi dezvoltarea de protocoale) .

Sistemul de asistenţă medicală de urgenţă în România a suferit schimbări structurale în ultimii 6 -7 ani, începând cu legislaţia -capitolul 4 din Legea 95/2006 - şi continuând cu toate celelalte prevederi legale cum ar fi clasificarea spitalelor, transportul cazurilor critice, coordonarea departamentelor de urgenţă, protocolul de triaj, regionalizarea asistenţei medicale de urgenţă, organizarea  rezidenţiatului de urgenţă, crearea unităţilor de supraveghere şi tratament a pacienţilor cu urgenţe cardiace critice (USTACC ) etc.
 

Obiectiv general : Pacienţii care au nevoie de servicii de urgenţă la nivel de prespital şi spital să beneficienze de servicii de înaltă calitate oferite de echipele de intervenţie de urgenţă bine pregătite.
 
Rezultat 1 : Centrele de formare din România la nivelul asistenţei de urgenţă prespitaliceşti şi spitaliceşti oferă cursuri de formare de înaltă calitate în conformitate cu standardele internaţionale, integrate în sistemul românesc de educaţie medicală continuă (CME).


Rezultatul 2 : echipe de intervenţie de urgenţă au cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a oferi servicii în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu .

Rezultat 3 : Serviciile de urgenţă la nivel de pre - spital şi spital sunt furnizate în conformitate cu ghiduri de practică locale ce corespund standardelor internaţionale în domeniu.

Beneficiarii finali ai proiectului vor fi utilizatorii serviciilor de urgenţă din România, comunităţile locale şi  autorităţile locale de sănătate publică .

Beneficiarii direcţi sunt echipele medic – asistent din asistenţa medicală de urgenţă, paramedici, pediatri în asistenţa medicală de urgenţă, medici de urgenţă şi specialişti neonatologi , inclusiv asistente medicale, implicaţi în transportul neonatal, şefi ai departamentelor de urgenţă, alt personal implicat în departamentele de urgenţă şi serviciile de ambulanţă din cadrul a 12 - 15 centre de formare implicate în proiect.

Bugetul proiectului: 574.883 CHF

Proiectul  are o durată de 24 de luni, începând din mai 2014.