Comunicat vizita dispatch

Pregătirea unui acord de colaborare cu Universitatea de Științe Aplicate din Turku, Finlanda pentru derularea componentei „Dispeceratdin cadrul proiectului„Îmbunătățirea calității serviciilor de urgență prespitalicești și spitalicești – faza a 2-a- ER2“

În perioada 9-10 mai, a avut loc în București, în cadrul proiectului româno –elvețian ER2, cu sprijinul Ministerului de Interne al Finlandei și al Ambasadei Finlandei în România, o vizită a unei echipe de experți ai Universitățiis de Științe Aplicate din Turku.

Având în vedere situarea Finlandei în topul performanței la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește dispecerizarea cazurilor de urgență, dar și a formării dispecerilor de urgență, prezenta colaborare continuă sprijinul acordat de către experții finlandezi început în 2007 în cadrul programului româno-elvețian REMSSy 4 pentru îmbunătățirea formării dispecerilor de urgență, această colaborare fiind deosebit de importantă pentru atingerea obiectivelor componentei Dispecerat” a programului ER 2.

er2 1Mulțumim Ambasadei Finlandei și Ministerului de Interne al Finlandei și Departamentului pentru Situații de Urgență pentru sprijinul acordat în identificarea partenerilor finladezi care să ne susțină în atingerea obiectivelor proiectului ER 2 precum și experților Universității din Turku și experților agențiilor române implicate în răspunsul la urgență pentru implicarea activă în cadrul vizitei din 9-10 mai, vizită în urma căreia au fost agreate etapele pentru dezvoltarea și implementare unui program modern de formare a dispecerilor de urgență în țara noastră.

În cadrul vizitei, pentru identificarea clară a nevoilor precum și a aspectelor în care experții finlandezi ne pot sprijni, s-a evaluat situația existentă în prezent în țara noastră în ceea ce privește dispecerizarea cazurilor de urgență precum și modalitatea de formare a dispecerilor la nivelul agențiilor implicate în răspunsul la cazurile de urgență (112, Pompieri, Ambulanță). Această evaluare se va finaliza cu stabilirea unui acord de colaborare pentru implementarea componentei “Dispecerat” din cadrulproiectului româno-elvețian „Îmbunătățirea calității serviciilor de urgență prespitalicești și spitalicești – faza a 2-a (ER2)“ vizând modernizarea formării dispecerilor de urgență din țara noastră, aliniind formarea acestora la strategia de dezvoltare în România a răspunsului la situații de urgență la toate nivelurile.

În timpul celor 2 zile, discuțiile strategice desfășurate la sediul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu participarea experților din cadrul tuturor agențiilor implicate au fost completate cu vizite la sediul fiecăreia dintre agenții: 112, Ambulanța București, ISU București pentru observarea activității și pentru discuții specifice cu experții acestora. S-a vizitat totodată și sediul construit de Primăria Municipiului București pentru găzduirea dispeceratului integrat al Municipiului București, sediu care se speră că va deveni funcțional în perioada imediat următoare prin co-locarea dispeceratelor tuturor agențiilor în cadrul acestei clădiri.

er2 6


Învedereapregătiriiacordului de colaborare, experțiifinlandezi, dl
HannuRantanen, consultant însiguranțășisecuritate, cu o experiență de mai bine de 25 de ani în dezvoltarea și implementarea de programe de formare, inclusiv programe de formare de tip blended learning (cuprinzând și programe de simulare) ale dispecerilor de urgență, dnaKristiinaMeltovaara, director al departamentului de EducațieșiCercetare al Universității din Turku șidnaEevaHämäläinen, expert proiecte au avutocazia de a discutașiagreaetapele de implementare ale proiectului cu reprezentații la nivelînaltaiagențiilor implicate, respectiv dl drRaed Arafat, Secretar de Stat înMinisterulAfacerilor Interne, șef al DepartamentuluipentruSituații de Urgență (DSU) șiCoordonator al Comitetului de coordonare al proiectului ER2, dl Bogdan Pop, director adjunct, direcțiagenerală de medicină de urgență din cadrul DSU, dl general SorinVasilca, director al Serviciului de TelecomunicațiiSpeciale (STS), dl col SimionTătucu, ȘefulDirecțieiOperareșiExploatareServicii din cadrul STS, responsabilă de furnizareaServiciului 112 la nivelnațional, dl general Paul Iamandi, inspector șef IGSU și dl lt col Cristian Radu, șefulcentruluioperațional national din cadrul IGSU precumșidnadrIoanaDărămuș, coordonatoareaproiectului ER2.

La discuțiileșivizitele care au avutlocpeparcursulcelor 2 zile au participattotodată dl drIonuțOlaru, medic primarmedicină de urgență, dl Sergiu Oltean, coordonatordispeceratintegrat 112 Tg Mureș, col Daniel Dănăilă, director direcțiasintezeșidispecerat din cadrul IGSU, lt col Cristian Buhăianu, prim adjunct inspector șef ISU Mureș, lt col Alin Bogdan, coordonatordispecerat ISU București, dnaAndreeaPreda, șef Sector OperareRăspunsApel 112, dnaLiana Dinu, șefBiroulRăspunsApel 112 Bucuresti, Georgiana Săbăreanu, șefBirouCentrul Național de SprijinRăspunsApel 112, dnaOanaBolchiș, Responsabil de Program, Unitatea de coordonare a implementăriiFonduluitematicpentruFondul de reformălegat de probleme de sănătate din MinisterulSănătățiișidnaLetiția Mihail, coordonator de componentă de program încadrulFundațieiCentrulpentruPoliticișiServicii de Sănătate, Agențiaexecutivă a programului ER2.

Înurmaacesteivizite, ne așteptăm ca înperioadaimediaturmătoare – nu maitârziu de sfărșitulluniimai 2018 - să se finalizezeși să se semneze acordul de parteneriat între Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, Agenția executivă a proiectului ER 2 și Universitatea de Științe Aplicate din Turku urmând ca, ulterior, să inceapă implementarea parteneriatului, respectiv: dezvoltarea și agreerea curriculumului de formare a dispecerilor de urgență, dezvoltarea unor simulatoare pentru formarea dispecerilor în București și Târgu Mureș, identificarea și formarea de formatori, incluzând o vizită de 2 săptămâni în Finlanda pentru a observa și a-și însuși metodele și tehnicile folosite pentru formarea utilizând simulatorul în unul din centrele cu tradiție în acest tip de formare și, în măsura în care durata de implementare a programului ER2 va permite, inclusiv formarea unei prime serii de dispeceri în fiecare din cele 2 centre de simulare realizate în cadrul proiectului.

Persoană de contact: drIoana Dărămuș

Manager de proiect

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate