Îmbunătățirea calității serviciilor de urgență presiptalicesti si spitalicesti prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare etapa a-2-a

Proiectul "Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de urgenţă prespitalicești și spitalicești prin dezvoltarea şi implementarea unui program de formare"- etapa a 2-a, finanțat de guvernele Elveției și României îi are ca beneficiari finali pe utilizatorii serviciilor de urgenţă din România.

Beneficiarii direcți ai proiectului cu un buget de 1.409.115,10 de franci elvețieni sunt echipele medic – asistent din asistenţa de urgenţă, paramedici, pediatri din asistenţa medicală de urgenţă, medici de urgenţă şi specialişti neonatologi, inclusiv asistente medicale, implicaţi în transportul neonatal, şefi ai departamentelor de urgenţă, alt personal implicat în departamentele de urgenţă şi serviciile de ambulanţă, dispeceri și, nu în ultimul rând, populația.

Obiectivul general al proiectului, desfășurat pe o durată de 16 luni, începând cu luna februarie 2018, este ca pacienţii care au nevoie de servicii de urgenţă la nivel de prespital şi spital să beneficieze de servicii de înaltă calitate oferite de echipele de intervenţie de urgenţă bine pregătite.

Demersul face parte din Fondul Tematic de Reforme în domeniul sănătății finanţat de Guvernul Elveţian şi Guvernul Român. Proiectul se derulează în baza Acordului-cadru între Consiliul Federal Elveţian, reprezentat prin Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii.

În timpul implementării, proiectul va avea trei rezultate intermediare importante. Primul rezultat constă în dezvoltarea a 2 centre de formare integrată a dispecerilor de urgență precum și a unui program adecvat de formare a dispecerilor de urgență aliniat la sistemul de formare a dispecerilor de urgență din Europa. Cel de-al doilea constă în oferirea de cursuri de formare de înaltă calitate în conformitate cu standardele internaţionale, integrate în sistemul românesc de educaţie medicală continuă (EMC), prin continuarea oferirii cursurilor de triaj și managementul departamentului de urgență, dar și adăugarea de cursuri noi pentru pregătirea intervenției la dezastre. Cât despre cel de-al treilea, acesta urmărește obținerea unor cunoștințe îmbunătățite ale populației cu privire la serviciile de urgență și utilizarea adecvată a acestora ca parte a unei strategii sistemice de comunicare cu privire la serviciile medicale de urgență din România.  

Fondul Tematic “Reforme în domeniul sănătăţii” din cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român este administrat de Organismul Intermediar Elveţian (OIE) - Institutul Elveţian de Sănătate Publică şi Boli Tropicale şi Fundaţia CRED, Centrul Româno-Elveţian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate.

Agenţia de implementare esteCentrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS). Aceasta beneficiază de experienţa şi expertiza acumulată în calitate de agenţie de implementare pentru fazele 3 şi 4 ale proiectului REMSSy(Reabilitarea Sistemului Serviciilor de Asistenţă Medicală de Urgenţă 2003-2008), desfășurat în România, fiind totodată agenția de implementare a etapei 1 a proiectului care s-a desfășurat în perioada 2014-2016.