Îmbunătățirea calității serviciilor de urgență presiptalicesti si spitalicesti prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare

Proiectul ”Îmbunătățirea calității serviciilor de urgență presiptalicesti si spitalicesti prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare” este propus în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român, definit de Memorandumul de înțelegere între Elveția și Uniunea Europeană (UE ), din data de 27 februarie 2006 și de actul adițional din 25 iunie 2008 pentru Bulgariei și România, precum și în urma semnării acordului-cadru româno-elvețian privind contribuția elvețiană, semnat la 7 septembrie 2010.
 
Obiectivul general al contribuției elvețiene este reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. Prin acest program, Elveția se angajează să sprijine procesul de integrare europeană a României, prin punerea în aplicare a mai multor fonduri tematice.
 
La data de 19 decembrie 2011, Elveția și România au semnat Acordul pentru Fondul tematic "Reforma legată de problemele de sănătate" (Fondul de Sănătate). Obiectivele Fondului de Sănătate sunt de a sprijini România în creșterea accesului la serviciile sociale de sănătate, precum și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de sănătate, cu accent pe servicii comunitare integrate de sănătate și servicii sociale, îmbunătățirea serviciilor medicale din cadrul unităților de terapie intensivă pediatrică, a serviciilor de urgență pre-spitalicești și spitalicești și de salvare aeriană prin utilizarea cunoștințelor și experiențelor acumulate în timpul cooperării de lungă durată dintre România și Elveția, din perioada 1992-2008.

Actuala propunere de proiect se bazează pe experiența și expertiza acumulată de Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate ca agenție de implementare pentru fazele 3 și 4 ale proiectului REMSSy implementat în România (Reabilitarea Sistemului Serviciilor de Asistență Medicală de Urgență 2003-2008). Este o continuare a muncii depuse în ultimele 2 etape ale proiectului REMSSy care a consolidat și extins la nivel național intervențiile sprijinite din 1994 de către guvernul elvețian la nivel de dezvoltare continuă a sistemului de Educație Medicală și punerea în aplicare a sistemului de calitate (inclusiv a ghidurilor de practică clinică și dezvoltarea de protocoale).
 
Obiectiv general al proiectului: Pacienții care au nevoie de servicii de urgență la nivel de prespital și spital să beneficienze de servicii de înaltă calitate oferite de echipele de intervenție de urgență bine pregătite.

Bugetul proiectului: 862.292 CHF

Beneficiarii direcți sunt echipele medic–asistent din asistența medicală de urgență, paramedici, pediatri în asistența medicală de urgență, medici de urgență și specialiști neonatologi, inclusiv asistente medicale, implicați în transportul neonatal, șefi ai departamentelor de urgență, alt personal implicat în departamentele de urgență și serviciile de ambulanță din cadrul a 12 - 15 centre de formare implicate în proiect.

Beneficiarii finali ai proiectului vor fi utilizatorii serviciilor de urgență din România, comunitățile locale și autoritățile locale de sănătate publică.

Rezultatele proiectului sunt:

  • Centrele de formare din România la nivelul asistenței de urgență prespitalicești și spitalicești oferă cursuri de formare de înaltă calitate în conformitate cu standardele internaționale, integrate în sistemul românesc de educație medicală continuă (CME).
  • Echipele de intervenție de urgență au cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a oferi servicii în conformitate cu standardele internaționale în domeniu.
  • Serviciile de urgență la nivel de pre-spital și spital sunt beneficiază de ghiduri de practică locale ce corespund standardelor internaționale în domeniu.

Proiectul are o durată de 24 de luni, începând din martie 2014.