Photo Gallery

Consultant expert dezvoltare curicullum MDR-TB

CERERE DE OFERTA
pentru prestarea serviciilor de consultanta in calitate de expert pentru:
 
1.Servicii de elaborare a curriculelor, modulelor de instruire si materialelor de curs pentru medici si asistenti pentru cursul „Managementul cazurilor TB MDR”
2.Servicii de revizuire a curriculelor si materialelor de curs (peer review) pentru cursul „Managementul cazurilor MDR-TB”
 
Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate, in cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii personalului medical din cadrul Programului National de Control al Tuberculozei in managementul cazului MDR-TB” finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva Malariei, HIV/SIDA si a Tuberculozei, lanseaza prezenta cerere de oferta.
 
In acest sens, persoanele interesate sunt invitate sa depuna oferta in perioada specificata in cadrul cererii de oferta avand ca suport documentele urmatoare:
 
Pentru detalii si informatii suplimentare, referitoare la sarcina alocată şi la condiţiile locale, va puteţi adresa Beneficiarului, la adresa de mai sus, persoana de contact Ioana Daramus sau Letitia Mihail, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EXPERT LOGISTICA SI RAPORTARE

Fundatia Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate angajeaza EXPERT LOGISTICA SI RAPORTARE in cadrul Fondului Tematic “Reforme în domeniul Sãnãtãþii”finanțat de Guvernul Elvețian - data limita de primire a aplicatiilor 5 mai 2014 - pentru mai multe detalii - documentul atasat www.cpss.ro/documente/20140407expert.pdf

Consultant TB

UPDATE 2013.04.23 Raport de evaluare privind angajarea consultantilor individuali www.cpss.ro/documente/20130423raportconsultanttb.pdf
UPDATE 2013.04.16 Clarificari MDR-TB
 
CPSS Clarificari achizitie expert dezvoltare curriculum MDR-TB -16.04.2013
 
Referitor la serviciile pentru care se face achizitia, la pagina 3, paragraful 1 al documentului “Termeni de referinta” precizam ca textul “1-3 consultanti nationali pentru elaborarea ghidului „Managementul cazurilor TB MDR” va fi inlocuit cu „1-3 consultanti nationali pentru elaborarea curriculelor si materialelor de curs pentru cursul  „Managementul cazurilor TB MDR”
 
In ceea ce priveste cursul de schimb la care se va calcula echivalentul in lei a remuneratiei propuse pentru prestarea serviciilor, acesta va fi cursul la care Achizitorul va primi banii de la Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei.
 
CERERE DE OFERTA
pentru prestarea serviciilor de consultanţă cu privire la conduita terapeutică şi prevenirea în domeniul tuberculozei.
 
In cadrul proiectului “Comunicarea pentru schimbarea comportamentelor de la strategie nationala la interventii locale” finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva Malariei, HIV/SIDA si a Tuberculozei Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate Bucuresti, lanseaza prezenta cerere de oferta.
 
In acest sens, persoanele interesate sunt invitate sa depuna oferta in perioada specificata in cadrul cererii de oferta avand ca suport documentele urmatoare:
 
 
Pentru detalii si informatii suplimentare, persoana de contact din partea Centrului pentru Politici si Servicii de Sanatate este: Letitia Mihail: Tel. 021 252 1795; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Consultant comunicare

UPDATE 2013.04.23 Raport de evaluare privind angajarea consultantilor individuali www.cpss.ro/documente/20130423raportconsultantcomunicare.pdf
CERERE DE OFERTA
pentru prestarea serviciilor de consultanţă cu privire la comunicarea în domeniul tuberculozei
In cadrul proiectului “Comunicarea pentru schimbarea comportamentelor de la strategie nationala la interventii locale” finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva Malariei, HIV/SIDA si a Tuberculozei Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate Bucuresti, lanseaza prezenta cerere de oferta pentru prestarea serviciilor de consultanţă cu privire la comunicarea în domeniul tuberculozei.
In acest sens, persoanele interesate sunt invitate sa depuna oferta in perioada specificata in cadrul cererii de oferta avand ca suport documentele urmatoare:
 
 
Pentru detalii si informatii suplimentare, persoana de contact din partea Centrului pentru Politici si Servicii de Sanatate este: Letitia Mihail: Tel. 021 252 1795; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..