Selecție și recrutare formatori 4 Martie 2019

În cadrul Proiectului „Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB”, Fundatia Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) organizează procedura de recrutare și selecție a maximum 20 formatori.

Aceștia vor asigura activitățile de formare în cadrul cursurilor planificate în cadrul proiectului, în perioada aprilie - decembrie 2019.

Vă rugăm să găsiți detalii referitoare la procesul de selecție în anunț, iar formularele de candidatură, în anexe.

1.Anunț de recrutare și selecție formatori

2.Notă de informare GDPR

3.Anexe – formularele ce se vor completa și include în dosarul de candidatură